Nowości
W roku szkolnym 2017/2018 nasza biblioteka szkolna zakupiła
wiele nowych książek w ramach
rządowego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Udało nam się pozyskać książki za 15 tys. zł!

Zapraszamy do wypożyczania!