Witamy na stronie biblioteki
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ligocie!
       


W naszej bibliotece  
można:
 
czytać,
wypożyczać książki,
wyszukiwać informacje,
  

Nasza nowa biblioteka


       

                       odpoczywać,
                              uczyć się,
                          rozmawiać  
                   (po cichutku),

                                  myśleć,
              uśmiechać się...

    
            Biblioteka w naszej szkole to niewielkie, ale przytulne pomieszczenie usytuowane
na I piętrze w sąsiedztwie sali nr 17. Na każdej przerwie, ale także przed i po lekcjach, licznie odwiedzają ją uczniowie wszystkich klas. Dzięki wolnemu dostępowi do półek dzieci mogą samodzielnie wybierać, co chciałyby wypożyczyć.

W bibliotece nikomu się nie nudzi


            W księgozbiorze znajdują się przede wszystkim lektury szkolne, ale także baśnie, legendy
i opowiadania, powieści przygodowe, fantasy i obyczajowe, historyczne, poezja, książki popularnonaukowe z różnych dziedzin oraz literatura fachowa dla nauczycieli.
            Obecnie księgozbiór biblioteki liczy 4329 woluminów.

Biblioteka


            Do końca roku 2010 biblioteka prenumerowała kilka tytułów czasopism dla dzieci ("Victor Junior", "Kumpel", "Mały Gość Niedzielny", "Ciuchcia") i dla nauczycieli ("Wszystko dla Szkoły",
"Biblioteka w Szkole", "Życie Szkoły", "Mały Artysta").

            Ważnymi wydarzeniami w życiu naszej biblioteki jest coroczny świąteczny kiermasz książki, przeprowadzany na przełomie listopada i grudnia, a także uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika.

            W  roku szkolnym 2016/2017 nasza biblioteka zakupiła wiele nowych książek w ramach
rządowego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Udało nam się pozyskać
książki za 15 tys. zł
! Zapraszamy do wypożyczania!


            Nauczyciele bibliotekarze:
> do sierpnia 2007 roku bibliotekę miała w swej pieczy p. Dorota Szczepanik,
> obecnie funkcję nauczyciela bibliotekarza pełni prowadząca tę stronę p. mgr Małgorzata Mola.