"Wielka Liga Czytelników"

           W poniedziałek 5 marca odbyły się w naszej szkole eliminacje do półfinału

powiatowego dla klas 1-3. Test kwalifikacyjny dotyczył treści książki pt. "Witaj Karolciu!".

       

             Oto wyniki testu:

1. Miłosz Majcherczyk kl. 1b - 88 pkt.

2. Maja Jarczok kl. 3a - 87 pkt.

3. Amelia Stołtny kl. 3b - 83 pkt.

4. Martyna Kopeć kl. 1a - 73 pkt.

5. Małgorzata Kocurek kl. 1a - 59 pkt.

6. Maja Krzempek kl. 1a - 37 pkt.

7. Dominika Kocurek kl. 1a - 34 pkt.


            Do półfinału powiatowego z klas 1-3 przechodzą uczniowie: Miłosz Majcherczyk, Maja

Jarczok oraz Amelia Stołtny. Gratulujemy!


            Do półfinału powiatowego z klas 4-7 przechodzą uczniowie: Hanna Kłusek (4a), Piotr Jonkisz (4b) oraz Mateusz Czakoń (6). Gratulujemy!

            Półfinał powiatowy odbędzie się w Bielsku-Białej 12 kwietnia 2018 roku o godz. 10:30. Szczegóły zostaną podane wkrótce.
* * *             Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie „Wielka Liga Czytelników”. Konkurs jest organizowany na dwóch poziomach: klasy 1 ̶ 3 i 4 ̶ 7.

            Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych
i równocześnie:
a) promowanie czytelnictwa i kreowanie mody na czytanie,
b) kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy,
c) rozbudzanie umiejętności poszukiwań literackich i zainteresowania literaturą,
d) promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi,
e) promowanie twórczości dziecięcej,
f) rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie czytania
ze zrozumieniem, wyszukiwania informacji, kojarzenia faktów oraz doskonalenie zdolności językowych.


Przebieg konkursu

1.      Konkurs przebiega w trzech etapach:

 

a)   pierwszy – szkolno-biblioteczny: indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych

i test kwalifikacyjny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych,


b)   drugi – półfinały powiatowe: test drużynowy,


c)    trzeci – finał wojewódzki: drużynowe potyczki literackie.

 

2.      Etap pierwszy konkursu rozpoczyna się 15 grudnia 2017 r. i trwa do 25 lutego 2018 r.


a)    Celem pierwszego etapu jest wyłonienie po trzech półfinalistów w obu kategoriach wiekowych.

b)   Uczestnicy pierwszego etapu zdobywają sprawności poprzez czytanie proponowanych
przez organizatorów książek i rozwiązywanie przygotowanych do nich testów.


c)    Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne.

 

d)   Każdy formularz testu WLC dotyczy jednej książki. Za wypełnienie każdego formularza można
uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu konieczne jest zdobycie
minimum 80 punktów. Za zaliczenie testu uczniowie otrzymują sprawność.

 

e)   Uczestnicy konkursu po formularze WLC zgłaszają się do koordynatora pierwszego etapu konkursu
w szkole.


f)     Za wypełnienie każdego formularza testu uczestnicy konkursu mogą otrzymać sprawność tylko raz.

 

g)    Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci z rodzicami/opiekunami
przy rozwiązywaniu testów
. Rodzice uczniów kl. 2 ̶ 7 nie powinni jednak wypełniać testu,
a jedynie wspierać dzieci, pomagać, pełnić funkcję doradczą, nakierowywać je na właściwy tok myślenia czy odpowiednie źródło informacji.


h)   Uczniowie mogą oddawać formularze do 25 lutego 2018 r.

 

i)      Koordynator etapu szkolno-bibliotecznego może przyznać uczniowi sprawności za zajęcie
I, II lub III miejsca w innym konkursie czytelniczym, który realizuje dana placówka. Maksymalnie
można przyznać w ten sposób jedną sprawność.

 

j)     Uczestnicy konkursu, którzy zdobędą 6 sprawności, mogą wziąć udział w szkolnym
teście
kwalifikacyjnym do półfinału.

 

·      Test kwalifikacyjny odbywa się w miejscu przeprowadzenia pierwszego etapu bez udziału rodziców
i bez tekstu konkursowej lektury.

 

·      Organizator przygotuje po 2 testy eliminacyjne – do dwóch różnych książek, z obu kategorii klasowych.

 

·      Koordynator etapu pierwszego wybierze spośród nich po jednym teście lub opracuje własny
test kwalifikacyjny do wybranej przez siebie książki.

 

·      Termin testu kwalifikacyjnego ustala koordynator etapu pierwszego danej placówki. Test musi
być zorganizowany między 26 lutego a 5 marca 2018 r.

 

·      Drużyna trzech zawodników na obydwu poziomach(kl. 1 ̶ 3 i kl. 4 ̶ 7) z każdej zgłoszonej
placówki, która uzyskała najlepsze wyniki w teście kwalifikacyjnym, przechodzi do półfinału powiatowego. W przypadku trudności w wyłonieniu półfinalistów na skutek równej liczby punktów, koordynator pierwszego etapu przeprowadza dogrywkę (ustną lub pisemną).

 

     ·      Uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu (półfinału) należy zgłosić koordynatorowi    
     powiatowemu do 9 marca 2018 r.

 

     ·      Uczestnicy etapu otrzymają dyplomy. Wersję elektroniczną dyplomów otrzyma koordynator szkolny.

 

Więcej szczegółów na stronie konkursu www.wielka-liga.pl