"Cała szkoła czyta dzieciom"


           Od roku  2009 trwa w naszej szkole akcja "Cała szkoła czyta dzieciom".
Jej celem jest promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych, a zwłaszcza uwrażliwianie dzieci na piękno literatury oraz rozwijanie wyobraźni i słownictwa. W dobie telewizji, komputerów i telefonów komórkowych bardzo ważny jest powrót do "źródeł" - książka to najlepszy przyjaciel człowieka,
a umiejętność poprawnego czytania, pisania i wysławiania się jest kluczowa i niezbędna
do poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie.

"Cała szkoła czyta dzieciom"

            Najmłodsi mają okazję zaczerpnąć ze źródła literatury polskiej i światowej, poznać nowe baśnie i opowieści, fascynujących bohaterów i ich przygody. Często po wysłuchaniu fragmentów lektury dzieci rysują to, o czym usłyszały. Akcję prowadzimy w miarę możliwości na zajęciach bibliotecznych i świetlicowych.